gora

Życzenia.

Z okazji kończącego się roku 2019 życzę czytelnikom bloga, gościom oraz obecnym i przyszłym kontrahentom pomyślności w Nowym Roku, zdrowia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Jak również aby :

  • na drogach było bezpieczniej,
  • było mniej znaków drogowych,
  • zaplanowano na przyszłość trzeci pas na A4 (relacji Gliwice – Wrocław),
  • kierowcy się stosowali do znaków i nie trzeba ich było ciągle dodawać nowych,
  • zarządcy drogi ustawiali znaki w sposób przemyślany wzmacniając zaufanie kierowców do drogi.

Szkolenia, konferencje 2020.

Nowy rok to także nowe możliwości podejmowania działań w kierunku poprawy poziomu wiedzy, poznania nowinek w branży i korzystania z doświadczenia już zrealizowanych inwestycji oraz rozwiązań. Dla inżynierów ruchu nie ma zbyt wielu okazji w tym zakresie. Odpowiednio wcześnie zapowiedziano trzy punkty w kalendarzu na 2020 rok.
Najbliższym punktem jest w lutym wydarzenie w Krakowie pn.: VII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020 (19-21 luty 2020), które rozpoczynają się jednodniową konferencją na temat oświetlenia w dniu 19 lutego, a następnie dwa kolejne dni będą poświęcone tematyce BRD. Z uwagi na ostatnie zainteresowanie problemami pieszych na drogach tematem przewodnim może być sposób oznakowania pionowego i poziomego w tym zakresie.


Drugim wydarzeniem jest w marcu Szkolenie dla Zarządców Dróg – Licheń 2020. W dniach 25-27 marca w Licheniu Starym. Szczegóły wkrótce zostaną podane. W trakcie szkolenia poruszane są tematy związane z zarządzaniem drogą i ruchem. Szkolenie ma formę warsztatów, więc uczestnicy mają okazję nauczyć się albo utrwalić już posiadaną wiedzę w tym zakresie.

szkolenie1a

Kolejne w 2020 roku szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. Wydarzenie zostało zaplanowane w terminie 27-30 maj. Szczegóły są w trakcie tworzenia. Wiadomo na pewno, że odbędzie się w Gdańsku, więc osoby mieszkające w północnej Polsce będą miały blisko.

 kli30lat

Oprócz szkoleń i konferencji można zaglądać do serwisów branżowych i poznawać na bieżąco różne nowinki i informacje - portal drogowy edroga.pl 

edroga

[22.12.2019]

Certyfikat Inżyniera Ruchu //własne rozmyślania o sposobie uporządkowania spraw w systemie

Wielokrotnie w różnych miejscach i okolicznościach podejmowano ciężki temat związany z wymogami dla Inżynierii Ruchu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektantem może być każdy. O procedurze związanej z projektami organizacji ruchu wspominałem w artykule z 16 września 2019 r. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że pozyskanie wiedzy w tym zakresie to proces, długa droga, która nie jest lekka i łatwa, nie jest możliwe zaklepanie sobie tej wiedzy za jednym razem. Obecnie nadal odświeżam sobie znane i poznaję nowe przepisy, korzystam z wiedzy jaką umożliwiają szkolenia lub konferencje specjalistyne, aby poszerzać i utrwalać wiedzę.

Mając na uwadze fakt, że osiągnięcie dobrego poziomu wiedzy w tym zakresie wymaga czasu to osiagnięcie przykładowo Certyfikatu Inżyniera Ruchu (CIR) również powinno być wielostopniowe. Znaków drogowych jest kilka grup, klasy dróg i kategorie także są różne więc uważam, że osiągnięcie potwierdzenia wiedzy także powinno być wielostopniowe. Przepisów nie ma, ale to nie zabrania tworzenia propozycji we własnym zakresie. A zatem zacznę testy jako propozycji egzaminowania w celu osiagnięcia Certyfikatu Inżyniera Ruchu.

TEST.01 12.2019 - oznakowanie pionowe

TEST.01 12.2019 - oznakowanie pionowe (odpowiedzi)

Dla ciekawskich proponuję pobrać plik zip i po wydrukowaniu pdfa spróbować się z zakresem pytań. Jest ich tylko 20 - na razie, ponieważ jest to test nr 1. Zakładam, że osoba zainteresowana testem posiada podstawą wiedzę oraz coś więcej. W drugim pliku jest zestaw odpowiedzi, aby było można sobie sprawdzić czy na pewno. Plik z przepisami pdf jest dostępny do pobrania tutaj, więc można sobie pobrać i sprawdzić we własnym zakresie.

 

Obliczanie skali rysunku w projekcie organizacji ruchu - lokalizacja miejsca oznakowania
W związku z wieloma problemami związanymi ze skalą rysunku postanowiłem w oparciu o uniwersalną metodę matematyczną uprościć sposób tworzenia mapy w odpowiedniej skali. Jak wiadomo przepis wymaga, aby rysunek był w skali pomiędzy 1:10 000 a 1:25 000. Każda wartość z tego przedziału jest prawidłowa. Często samemu zdarzało mi się popełnić błąd podczas przygotowania rysunku i niestety trzeba było poprawiać dokumentację w tym zakresie. Teraz problemy nie występują, ale wielu projektantów często zastanawia się skąd te problemy ze skalą.

skala

Do tego celu przygotowałem prosty programik, który ułatwi każdemu działanie w tym zakresie. Wystarczy z wydruku linijką zmierzyć odległość między dwoma punktami odcinka drogi. Wartość ta będzie w milimetrach. Ten sam odcinek w rzeczywistości będzie o długości setek metrów. Takie dane wystarczy wpisać do odpowiednich pól i zerknąć na wynik obliczeń matematycznych. 

Program wraz z krótką instrukcją w pdfie można pobrać TUTAJ [link] <<---- kliknij lub <<link zapasowy>>.

 Mam nadzieję, że ułatwi to co niektórym zadanie związane z prawidłowym przygotowaniem opisu w zakresie lokalizacji, nie zaskoczy ich pytanie z gatunku: Dlaczego skala jest nieprawidłowa, bo 1:8604 ;)

 

pierwsza

Dla wielu osób korzystających z przepastnych czeluści wiedzy prawnej pojawiła się gwiazdka na gwiazdkę. Z początkiem listopada jest dostępny tekst jednolity dla znaków i sygnałów drogowych, a dokładnie: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W jednym pliku pdf o wadze ok 50MB są zawarte wszelkie zmiany z ostatnich lat, które obejmowały kolejne zmiany do pierwotnego rozporządzenia. Tych zmian było sporo i jeśli ktoś chciał miać je wszystkie to pierwotna tzw. "czerwona książka" była mocno pokreślona kolejnymi informacjami i uzupełniana wydrukami.

Tekst jednolity można znaleźć na stronach ministerstwa, ale i poza oficjalną drogą. Dodaję LINK, aby łatwo można było zapoznać się z treścią pliku PDF. Plik został znaleziony w serwisie infor.pl.

 

Trochę teorii: zarządca drogi ma obowiązek co pół roku wykonać objazd swoich dróg w zakresie sprawdzenia oznakowania (tzw. wiosenny i jesienny objazd) - oznacza to nie mniej ni więcej jak odkurzenie swoich stałych organizacji ruchu i przejazd każdą drogą w celu sprawdzenia, że znaki są w pasie drogowym zgodnie z tym projektem (oczywiście zatwierdzonym).

Zatwierdzony projekt nie może posiadać rozwiązań projektowych niezgodnych z przepisami, a zatem znaki drogowe są prawidłowo zabudowane i jest ich tyle ile trzeba. Nie występują innowacyjne rozwiązania typu B-1 z tabliczką: nie dotyczy mieszkańców na odcinku drogi publicznej. W sytuacji stwierdzenia, że brakuje znaku albo, że zostały dodane znaki, których nie ma w projekcie - komisja ma obowiązek odnotować ten fakt i na tej podstawie zarządca drogi usuwa lub dodaje znaki. Teren musi się zgadzać z projektami.

Podstawę prawną znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Podstawą do zmiany oznakowania jest zazwyczaj: pomysł, wniosek, impuls mieszkańców z powodu braku pozytywnej oceny obecnego stanu. Bo pojazdy szybko jadą, bo ciężarówki korzystają z tej drogi, a to parkowanie jest uciążliwe - powodów tyle co ludzi. 

Pomysł należy zrealizować poprzez projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Autorem projektu może być każda osoba - brak wymogów prawnych do posiadania jakichkolwiek uprawnień czy kursów. Po zrobieniu projektu następuje etap opiniowania i zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt może zgłosić do wdrożenia. Po 7 dniach od zgłoszenia można znaki ustawić w terenie. Zarządzający ruchem ma obowiązek sprawdzenia tego oznakowania w dniu ustawienia, następnie po 14 dniach znowu i później już co pół roku.

W praktyce: większość powyższego jest realizowana.

organizacja ruchu projekt oznakowania projekt organizacji ruchu drogowego oznakowanie robót audytor brd projekt organizacji ruchu oznakowanie docelowe projekt znaków oznakowanie drogowe projekt oznakowanie zjazdu roboty drogowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem