gora

Obliczanie skali rysunku w projekcie organizacji ruchu - lokalizacja miejsca oznakowania
W związku z wieloma problemami związanymi ze skalą rysunku postanowiłem w oparciu o uniwersalną metodę matematyczną uprościć sposób tworzenia mapy w odpowiedniej skali. Jak wiadomo przepis wymaga, aby rysunek był w skali pomiędzy 1:10 000 a 1:25 000. Każda wartość z tego przedziału jest prawidłowa. Często samemu zdarzało mi się popełnić błąd podczas przygotowania rysunku i niestety trzeba było poprawiać dokumentację w tym zakresie. Teraz problemy nie występują, ale wielu projektantów często zastanawia się skąd te problemy ze skalą.

skala

Do tego celu przygotowałem prosty programik, który ułatwi każdemu działanie w tym zakresie. Wystarczy z wydruku linijką zmierzyć odległość między dwoma punktami odcinka drogi. Wartość ta będzie w milimetrach. Ten sam odcinek w rzeczywistości będzie o długości setek metrów. Takie dane wystarczy wpisać do odpowiednich pól i zerknąć na wynik obliczeń matematycznych. 

Program wraz z krótką instrukcją w pdfie można pobrać TUTAJ [link] <<---- kliknij lub <<link zapasowy>>.

 Mam nadzieję, że ułatwi to co niektórym zadanie związane z prawidłowym przygotowaniem opisu w zakresie lokalizacji, nie zaskoczy ich pytanie z gatunku: Dlaczego skala jest nieprawidłowa, bo 1:8604 ;)

 

Trochę teorii: zarządca drogi ma obowiązek co pół roku wykonać objazd swoich dróg w zakresie sprawdzenia oznakowania (tzw. wiosenny i jesienny objazd) - oznacza to nie mniej ni więcej jak odkurzenie swoich stałych organizacji ruchu i przejazd każdą drogą w celu sprawdzenia, że znaki są w pasie drogowym zgodnie z tym projektem (oczywiście zatwierdzonym).

Zatwierdzony projekt nie może posiadać rozwiązań projektowych niezgodnych z przepisami, a zatem znaki drogowe są prawidłowo zabudowane i jest ich tyle ile trzeba. Nie występują innowacyjne rozwiązania typu B-1 z tabliczką: nie dotyczy mieszkańców na odcinku drogi publicznej. W sytuacji stwierdzenia, że brakuje znaku albo, że zostały dodane znaki, których nie ma w projekcie - komisja ma obowiązek odnotować ten fakt i na tej podstawie zarządca drogi usuwa lub dodaje znaki. Teren musi się zgadzać z projektami.

Podstawę prawną znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Podstawą do zmiany oznakowania jest zazwyczaj: pomysł, wniosek, impuls mieszkańców z powodu braku pozytywnej oceny obecnego stanu. Bo pojazdy szybko jadą, bo ciężarówki korzystają z tej drogi, a to parkowanie jest uciążliwe - powodów tyle co ludzi. 

Pomysł należy zrealizować poprzez projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Autorem projektu może być każda osoba - brak wymogów prawnych do posiadania jakichkolwiek uprawnień czy kursów. Po zrobieniu projektu następuje etap opiniowania i zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt może zgłosić do wdrożenia. Po 7 dniach od zgłoszenia można znaki ustawić w terenie. Zarządzający ruchem ma obowiązek sprawdzenia tego oznakowania w dniu ustawienia, następnie po 14 dniach znowu i później już co pół roku.

W praktyce: większość powyższego jest realizowana.

W dniach 03 - 05 kwietnia 2019r. w Centrum Konferencyjnym „Atut” w Licheniu odbyły się Warsztaty szkoleniowe zarządców dróg. Organizatorem warszatów jest firma Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o. Warszaty 2019 pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wspomagana narzędziami GIS skupiały się na tematyce wykorzystania systemów w zarządzaniu drogami. Mój udział obejmował wykład w zakresie projektowania organizacji ruchu. Całość materiału została oparta na dostępnych systemach, szczególnie na tych dedykowanych zarządcom drogi, ponieważ najlepiej odzwierciedlają potrzeby. 

Wiele systemów jest stacjonarnych, ale coraz więcej pojawia się możliwości korzystania z wersji online. Przykładem systemu web jest LP-Portal. Pozwala w wersji ogólnodostępnej poznać siatkę dróg w danym mieście/powiecie. Identyfikacja dróg na poziomie gminy i powiatu sprawia często podstatowe problemy, a nie każdy zarządca ujawnia listę swoich dróg w wersji pdf. Dla zarządcy drogi jest dostępna wersja z wieloma opcjami (po zalogowaniu się). Użytkownicy którzy się nie zalogują mają również w określonym zakresie dostęp do informacji z portalu. Przykładem portalu jest powiat Oświęcim. Uczestnicy zgłaszali konieczność przeanalizowania kursów pod kątem realizowania w praktyce projektów stałej organizacji ruchu. Materiał opracowany na potrzeby systemów GIS odświeżył ich wiedzę na tematy związane z oznakowaniem. Wiedza teoretyczna była licznie przeplatana przykładami z projektów, przykładami z ewidencji drogowej - praktyki.

test1

Ten artykuł ma tylko i wyłącznie cele edukacyjne. Wzorcem jest istniejące skrzyżowanie w jednym z wielu miast południowej Polski. Oznakowanie zostało lekko tylko zmodyfikowane.

Moim zdaniem projektantem organizacji ruchu jest osoba, która potrafi wyjaśnić istnienie w swoim projekcie znaków, które zaprojektowała oraz potrafi wyjaśnić dlaczego pewne oznakowanie nie pojawiło się w projekcie - skąd wynika reguła. Bazą do wykonania projektu stałej organizacji ruchu oprócz rozporząrzenia o znakach i sygnałach drogowych jest również zestaw wielu innych ustaw, które wskazują pewne prawidłowości, które trzeba stosować w projekcie. Z zasady uważam, że projekt organizacji ruchu, który uzyska zatwierdzenie (teorestycznie) nie może być sprzeczny z ustawą o drogach, rozporządzeniem o warunkach technicznych dróg i ustawy kodeks drogowy (a praktycznie często jest wbrew zasadom kodeksu ruchu drogowego). W wielu przypadkach jadąc drogami naszego kraju widzę, że ta zasada jest często stosowana - projektem organizacji ruchu zmienia się nadrzędne zasady bezpieczeństwa ruchu.

Dla osób zainteresowanych umieszczam powyższy rysunek celem dokonania analizy pod kątem bezpieństwa ruchu drogowego. Wiele rzeczy widać na rysunku, ale dla dociekliwych podaję możliwość pobrania pliku PDF w formacie A4, skala 1:500. Podczas szukania błędów należy wskazywać każdą zauważoną nieprawidłowość, wstępnie widzę co najmniej 12 problemów, ale może ich być więcej. Mapa sytuacyjna jest wykonana na podstawie stanu istniejącego stanu w terenie. Osoby, które chcą zgłębić bardziej wiedzę na temat zmniejszania błędów w swoich projektach proponuję zerknąć i rozwiązać powyższą historię. Odpowiedzi można przesyłać na adres email, zapytania również.

 

W tym artykule napiszę o kursie Audytora BRD.

Nie tym pierwszym o pozyskaniu uprawnień, ale o tym który trzeba zrealizować w celu utrzymania uprawnień na przyszłość. Taki kurs zwany: szkoleniem okresowym odbywa się w Krakowie albo w Gdańsku i prowadzi go Politechnika. Oczywiście kurs jest odpłatny. Kurs jest organizowany w różnych terminach - nie można tutaj podać szczegółów, ponieważ są ustalane na bieżąco. Najlepiej jest zadzwonić do Dr inż. Krzysztof Ostrowski pod numerem tel.: 12 628-25-39 i dopytać na świeżo jak wygląda kalendarz na najbliższe miesiące. 

organizacja ruchu projekt oznakowania projekt organizacji ruchu drogowego oznakowanie robót audytor brd projekt organizacji ruchu oznakowanie docelowe projekt znaków oznakowanie drogowe projekt oznakowanie zjazdu roboty drogowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem