gora

Znaki drogowe - jak, kiedy i dlaczego się pojawiają

Trochę teorii: zarządca drogi ma obowiązek co pół roku wykonać objazd swoich dróg w zakresie sprawdzenia oznakowania (tzw. wiosenny i jesienny objazd) - oznacza to nie mniej ni więcej jak odkurzenie swoich stałych organizacji ruchu i przejazd każdą drogą w celu sprawdzenia, że znaki są w pasie drogowym zgodnie z tym projektem (oczywiście zatwierdzonym).

Zatwierdzony projekt nie może posiadać rozwiązań projektowych niezgodnych z przepisami, a zatem znaki drogowe są prawidłowo zabudowane i jest ich tyle ile trzeba. Nie występują innowacyjne rozwiązania typu B-1 z tabliczką: nie dotyczy mieszkańców na odcinku drogi publicznej. W sytuacji stwierdzenia, że brakuje znaku albo, że zostały dodane znaki, których nie ma w projekcie - komisja ma obowiązek odnotować ten fakt i na tej podstawie zarządca drogi usuwa lub dodaje znaki. Teren musi się zgadzać z projektami.

Podstawę prawną znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Podstawą do zmiany oznakowania jest zazwyczaj: pomysł, wniosek, impuls mieszkańców z powodu braku pozytywnej oceny obecnego stanu. Bo pojazdy szybko jadą, bo ciężarówki korzystają z tej drogi, a to parkowanie jest uciążliwe - powodów tyle co ludzi. 

Pomysł należy zrealizować poprzez projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Autorem projektu może być każda osoba - brak wymogów prawnych do posiadania jakichkolwiek uprawnień czy kursów. Po zrobieniu projektu następuje etap opiniowania i zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt może zgłosić do wdrożenia. Po 7 dniach od zgłoszenia można znaki ustawić w terenie. Zarządzający ruchem ma obowiązek sprawdzenia tego oznakowania w dniu ustawienia, następnie po 14 dniach znowu i później już co pół roku.

W praktyce: większość powyższego jest realizowana.

organizacja ruchu projekt oznakowania projekt organizacji ruchu drogowego oznakowanie robót audytor brd projekt organizacji ruchu oznakowanie docelowe projekt znaków oznakowanie drogowe projekt oznakowanie zjazdu roboty drogowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem